Przychodnia Weterynaryjna DOG czynna: 

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK w godzinach 10:00-18:00, SOBOTA w godzinach 10:00-13:00

telephone 41 25 15 500 oraz w nagłych przypadkach pogotowie całodobowe mobile phones 604 456 540

Leczenie psów, kotów, koni i zwierząt egzotycznych. Zapraszamy!

Uzyskaliśmy certyfikacje do wykonywania zabiegów systemu IRAP png u psów i koni na teren świętokrzysko-radomski. Zapraszamy pacjentów z problemami kostno-stawowymi do skorzystania z rewelacyjnej metody dającej wspaniałe efekty w leczeniu. Szczegóły można uzyskać w bezpośredniej rozmowie z lekarzem weterynarii Remigiuszem Cichoniem.

Medycyna regeneracyjna - pierwsze kroki w weterynarii

W 2012 r. świat obiegła informacja o przyznaniu nagrody Nobla naukowcom zajmującym się komórkami macierzystymi. Otrzymała ją para badaczy – John B. Gurdon – pionier badań nad klonowaniem i Shinya Yamanaka – twórca indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych. Właściwości komórek macierzystych dają nadzieję na wyleczenie bardzo wielu chorób, dotychczas leczonych przewlekle czy wręcz nieuleczalnych. Poprzez te prace medycyna regeneracyjna zrobiła ogromny krok naprzód. Niestety wszyscy bezpośrednio i pośrednio zainteresowani skutecznym wykorzystaniem w praktyce właściwości komórek macierzystych muszą jeszcze poczekać na opracowania, procedury, które dałoby zastosować się w większości zakładów leczniczych, z określeniem stopnia skuteczności leczenia tej metody. Lekarze weterynarii również z nadzieją patrzą w tę stronę.

Inną techniką z zakresu medycyny regeneracyjnej jest leczenie przy użyciu osocza bogato płytkowego - OBP, angielski skrót PRP (platelet-rich plasma). Zwielokrotniona ilość płytek krwi aktywuje i stymuluje transformację mezenchymalnych komórek macierzystych w procesie regeneracyjnym.  

Kolejną, stosunkowo nową terapią, też z dziedziny medycyny regeneracyjnej jest zastosowanie autologicznej kondycjonowanej surowicy (ACS) w leczeniu chorób układu chrzęstno-kostnego.   

W medycynie, każdy przypadek, sytuacja kliniczna jest w zasadzie jednorazowa i niepowtarzalna. Zastosowanie innowacyjnych technik jest dzisiaj także ograniczone finansowo, stąd kwalifikacja pacjenta do leczenia tymi technikami jest bardzo istotna. Należy więc przeprowadzić dokładne badania kliniczne, badania krwi i moczu, badania radiologiczne oraz USG, a niekiedy badania serologiczne. Wspólnie z właścicielem zwierzęcia lekarz weterynarii wybierze w tych trudnych przypadkach najwłaściwszy tryb postępowania.     

Ostatnio, otrzymaliśmy certyfikację na profesjonale zastosowanie oryginalnej metody IRAP® w procesie leczenia. Niemiecka firma od ponad 10 lat wdraża swoją metodę tak w medycynie służącej człowiekowi jak i medycynie weterynaryjnej. Najlepsze wyniki osiągnięto przy leczeniu: przewlekłych chorób stawów, leczeniu pooperacyjnym stawów, ostrym zapaleniu stawów, uszkodzeniu ścięgien oraz radiokulopatii (uszkodzenie korzeni nerwowych). 

Od zakwalifikowanego pacjenta do leczenia metodą IRAP@ pobiera się krew do specjalnie przygotowanych strzykawek chronionych patentem. W strzykawkach znajdują się boro-krzemowe szklane kulki. W określonych warunkach (czas i temperatura) część komórek krwi gromadzi się wokół tych powierzchni i zaczyna produkować cytokiny, które bardzo korzystnie wpływają m. in. na procesy regeneracyjne. 

Z krwi, która przeszła przez swoiste przeobrażenie, metodą wirowania o określonych parametrach uzyskujemy surowicę. Surowica ta podawana jest w formie iniekcji pacjentowi wg wskazań lekarza weterynarii, co do miejsca, ilości, czy wielokrotności podania. Iniekcyjne podanie pierwszej dawki surowicy może być jeszcze w tym samym dniu. 

Ale czym tak dokładniej jest owa autologiczna kondycjonowana surowica?  

Produkt leczniczy, czyli ACS, wytwarzany jest w 100 % z materiału (krwi) pochodzącej od pacjenta. Nie zawiera absolutnie żadnych dodatków. Wstrzykiwany jest do organizmu pacjenta skąd pozyskano krew - stąd wyrażenie autologiczna. Krew na drodze przemian wywołanych przez styczność z opatentowaną powierzchnią w postaci borokrzemowych szklanych kulek zmienia swój skład, mogąc być, po odpowiedniej obróbce, przydatną do celów leczniczych, czyli poprawiamy właściwości krwi, to jest kondycjonujemy ją. A surowica, to słowo opisujące płynną fazę krwi, będącą oczekiwanym produktem leczniczym. 

Twórcy metody podają sposób działania ACS.  

Na skutek różnych czynników biomechanicznych takich jak kontuzje albo odłamki ocd, dochodzi do aktywacji kaskady cytokin zapalnych. Uwolnione cytokiny prozapalne powodują uszkodzenia chrząstki i jej macierzy. Można powiedzieć, że uszkodzenia te tworzą błędne koło poprzez inicjowanie kolejnej wewnątrzkomórkowej produkcji prozapalnych cytokin powodujących zaburzenia równowagi metabolizmu chrząstki i dalsze jej uszkodzenia. ACS daje możliwość, aby przerwać to błędne koło! Jedną z głównych prozapalnych cytokin jest IL-1. Ma ona destrukcyjny wpływ na chrząstkę i jej macierz, ponieważ pobudza rozwój niszczących protein. IL-1Ra, którego zawartość w ACS jest znacznie wyższa, ma zdolność do wiązania receptorów IL-1. W ten sposób uzyskiwany jest przeciwzapalny i chroniący chrząstkę efekt. Dla ukazania tej zdolności bardzo istotny jest stosunek pomiędzy IL-1 i IL-1Ra. Gdy IL-1Ra o większym stężeniu zostaje wstrzyknięty do płynu stawowego, zaczyna on wiązać wszystkie receptory IL-1 w chrząstce i krwinki białe.

W ten sposób następuje przerywanie błędnego koła trwającego procesu zapalnego.  

Oczywiście IL-1Ra nie jest jedyną korzystną cytokiną, której stężenie zwiększa się w ACS na skutek kondycjonowania. W ACS wykryto także wiele Czynników Wzrostu, które to posiadają wysoką zdolność regeneracji zniszczonych tkanek. Poza tym wiele innych cytokin odgrywa kluczową rolę w regeneracji schorzeń. Kondycjonowanie surowicy selektywnie zwiększa ilość korzystnych białek bez podnoszenia stężenia prozapalnych cytokin takich jak IL-1 czy TNF-alfa. 

OBIE METODY SĄ STOSOWANE W NASZAJ PRZYCHODNI.

09 06 0

Więcej informacji o terapii znajdziecie Państwo na stronie www.irap.pl

 

Godziny przyjęć

Zapraszamy do naszej przychodni

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
w godzinach 10:00-18:00

SOBOTA
w godzinach 10:00-13:00

DOG na Facebook

SFbBox by enter-logic-seo.gr